ÊLfidÂ

ÊLfid Sevgi 6-09-2021, 18:30

Yanında qalmayacağın qəlbə toxunma..

Yanında qalmayacağın qəlbə toxunma..
𝗕𝗶𝗿 𝗾ə𝗹ə𝗺 𝘆𝗮𝗿𝗮𝘀ı𝘀𝗮𝗻 𝗺ə𝗻𝗱ə 𝘀𝗮𝗱ə𝗰ə. 𝗛𝗲𝘆 𝘁𝗼𝘅𝘂𝗻𝘂𝗿 𝗯𝗮𝗿𝗺𝗮𝗾𝗹𝗮𝗿ı𝗺 ç𝗮𝗿ə𝘀𝗶𝘇𝗰ə 𝗵ə𝗿𝗶𝗳𝗹ə𝗿ə. İç𝗶𝗺ə 𝘀ığ𝗱ı𝗿𝗮 𝗯𝗶𝗹𝗺ə𝗱𝗶𝘆𝗶𝗺 𝗱𝘂𝘆ğ𝘂𝗹𝗮𝗿ı𝗺𝗱𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻ışı𝗿 𝗶𝗻𝗱𝗶 𝘀ə𝘁𝗶𝗿𝗹ə𝗿𝗶𝗺. 𝗚𝗶𝘇𝗹ə𝗱𝗶𝗯 𝘀𝗲𝘃𝗴𝗶 𝗱𝗼𝗹𝘂 𝗴ö𝘇𝗹ə𝗿𝗶𝗺𝗶 𝗸𝗶𝗻𝗹𝗶 𝗯𝗮𝘅ış𝗹𝗮𝗿ı𝗺ı 𝗱𝗶𝗸𝗶𝗿ə𝗺 şə𝗸𝗶𝗹𝗹ə𝗿𝗶𝗻ə. 𝗛ə𝗹ə 𝗱ə ə𝗹𝗹ə𝗿𝗶𝗻𝗶𝗻 𝗶𝘀𝘁𝗶𝘀𝗶𝗻𝗶 𝗱𝘂𝘆𝘂𝗿𝗮𝗺 𝗼𝘃𝘂𝗰𝗹𝗮𝗿ı𝗺𝗱𝗮 𝗵ə𝗹ə 𝗱ə 𝗮𝗱ı𝗻 𝗸𝗲çə𝗻 𝗰ü𝗺𝗹ə𝗹ə𝗿𝗹ə 𝗱𝗼𝗹𝗱𝘂𝗿𝘂𝗿𝗮𝗺 𝗴ö𝘇𝗹ə𝗿𝗶𝗺𝗶 𝗵ə𝗹ə 𝗱ə 𝗮𝘅𝘁𝗮𝗿ı𝗿𝗮𝗺 𝘀ə𝗻𝗶 𝗵ə𝗿 𝗸𝗲ç𝗱𝗶𝘆𝗶𝗺𝗶𝘇 𝗸üçə𝗱ə𝗛𝗲ç 𝗯𝗶𝗹𝗺𝗶𝗿ə𝗺 𝗱𝗶𝗻ə𝗿𝗺𝗶 𝗮ğ𝗿ı𝗹𝗮𝗿ı𝗺?
𝗞𝗲çə𝗿𝗺𝗶 𝘀ö𝘆𝗹ə?
𝗨𝗻𝘂𝗱𝗮 𝗯𝗶𝗹ə𝗿ə𝗺𝗺𝗶 𝘀ə𝗻𝗱ə 𝗶𝘁𝗶𝗿𝗱𝗶𝘆𝗶𝗺 ə𝗸𝘀𝗶𝗺𝗶?
𝗚ü𝗰𝗹ü𝘀ə𝗻 𝗱𝗲𝘆𝗶𝗿𝗱𝗶𝗻 "

Yanında qalmayacağın qəlbə toxunma..

İ𝐧𝐬𝐚𝐧ı 𝐪𝐚𝐳𝐚𝐧𝐦𝐚𝐪,𝐪ə𝐥𝐛𝐢𝐧𝐢 𝐚𝐥𝐦𝐚𝐪 ç𝐨𝐱 𝐝𝐚 𝐚𝐬𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐲𝐢𝐥. 𝐁𝐮 𝐬ə𝐧𝐢𝐧 𝐠ü𝐧𝐥ə𝐫𝐢𝐧𝐢,𝐚𝐲𝐥𝐚𝐫ı𝐧ı,𝐢𝐥𝐥ə𝐫𝐢𝐧𝐢 𝐚𝐥𝐚 𝐛𝐢𝐥ə𝐫. 𝐀𝐥ı𝐫𝐬𝐚𝐧 𝐪ə𝐥𝐛𝐢𝐧𝐢,𝐛𝐚ğ𝐥𝐚𝐲ı𝐫𝐬𝐚𝐧 ö𝐳ü𝐧ə. 𝐀𝐦𝐚 𝐨𝐧𝐮 𝐢𝐭𝐢𝐫𝐦ə𝐤 𝐢𝐬ə 𝐬𝐚𝐝ə𝐜ə 𝐛𝐢𝐫 𝐧𝐞çə 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐲ə 𝐢ç𝐢𝐧𝐝ə 𝐨𝐥𝐚 𝐛𝐢𝐥𝐢𝐫. 𝐀ğ𝐳ı𝐧ı𝐳𝐝𝐚𝐧 çı𝐱𝐚𝐧 𝐤𝐢ç𝐢𝐤 𝐛𝐢𝐫 𝐬ö𝐳 𝐯ə 𝐲𝐚 𝐜ü𝐦𝐥ə 𝐨 𝐪ə𝐥𝐛𝐢 𝐪ı𝐫𝐦𝐚ğ𝐚 𝐛ə𝐬 𝐞𝐝𝐢𝐫. 𝐕ə 𝐮𝐧𝐮𝐭𝐦𝐚𝐲ı𝐧 𝐪ı𝐫ı𝐥𝐦ış 𝐛𝐢𝐫 𝐪ə𝐥𝐛 𝐧ə 𝐬𝐢𝐳ə 𝐧ə 𝐝ə 𝐛𝐚ş𝐪𝐚𝐥𝐚𝐫ı𝐧𝐚 ə𝐯𝐯ə𝐥𝐤𝐢 𝐤𝐢𝐦𝐢 𝐨𝐥𝐚 𝐛𝐢𝐥𝐢𝐫.."𝚈𝚊𝚗ı𝚗𝚍𝚊 𝚚𝚊𝚕𝚖𝚊𝚢𝚊𝚌𝚊ğı𝚗 𝚚ə𝚕𝚋ə 𝚝𝚘𝚡𝚞𝚗𝚖𝚊. 𝚂ə𝚗 𝚋𝚒𝚛 𝚏ə𝚜𝚒𝚕𝚕𝚒𝚔 𝚋𝚊𝚑𝚊𝚛 𝚍𝚎𝚢ə𝚛𝚜ə𝚗, 𝚊𝚖𝚖𝚊 𝚐𝚎𝚛𝚒𝚍ə 𝚋𝚒𝚛 𝚚ış 𝚋𝚞𝚛𝚊𝚡𝚊𝚛𝚜𝚊𝚗 - 𝚍𝚎𝚖𝚒ş, 𝙽𝚊𝚣𝚒𝚖 𝙷𝚒𝚔𝚖ə𝚝...
𝙱𝚒𝚛 𝚒𝚗𝚜𝚊𝚗 𝚋𝚒𝚛 𝚒𝚗𝚜𝚊𝚗ı𝚗 𝚚ə𝚕𝚋𝚒𝚗𝚍ə 𝚋𝚒𝚛 𝚋𝚒𝚗𝚊 𝚒𝚗ş𝚊 𝚎𝚝𝚖ə𝚔 𝚒𝚜𝚝ə𝚛. 𝙰𝚖𝚖𝚊 𝚑ə𝚛 ş𝚎𝚢𝚒𝚗𝚒 ə𝚜𝚔𝚒𝚔 𝚋𝚞𝚛𝚊𝚡𝚊𝚛.
𝙷ə𝚛 𝚍𝚒𝚟𝚊𝚛𝚍𝚊𝚗 𝚋𝚒𝚛 ç𝚊𝚝 𝚊ç𝚊𝚛 𝚚ə𝚕𝚋𝚒. 𝙴𝚕ə𝚌ə 𝚚𝚘𝚢𝚊𝚛, 𝚐𝚎𝚍ə𝚛𝚜ə𝚗. 𝚈ı𝚡ı𝚕𝚊𝚗 𝚐ü𝚟ə𝚗 𝚘𝚕𝚊𝚛, 𝚡ə𝚢𝚊𝚕𝚕𝚊𝚛 𝚘𝚕𝚊𝚛, 𝚘𝚗𝚕𝚊𝚛𝚊 𝚘𝚕𝚊𝚗 ü𝚖𝚒𝚍𝚕ə𝚛 𝚘𝚕𝚊𝚛. 𝙾 𝚍𝚊ğı𝚗𝚝ı 𝚋𝚒𝚛 𝚐ü𝚗 𝚝ə𝚖𝚒𝚣𝚕ə𝚗ə𝚛 𝚋ə𝚕𝚔ə 𝚍ə. 𝙰𝚖𝚖𝚊 𝚘𝚛𝚊 𝚑ə𝚛 𝚣𝚊𝚖𝚊𝚗 𝚋𝚒𝚛 çö𝚕 𝚔𝚒𝚖𝚒 𝚘𝚕𝚊𝚛. 𝚈𝚊ğışı 𝚢𝚊ğ𝚜𝚊 𝚍𝚊 𝚘𝚛𝚊𝚍𝚊 𝚐ü𝚕 𝚍𝚎𝚢𝚒𝚕, 𝚝𝚒𝚔𝚊𝚗𝚕𝚊𝚛 𝚋𝚒𝚝ə𝚛. 𝙷ə𝚛 ş𝚎𝚢 𝚑ə𝚢𝚊𝚝 𝚟𝚊𝚛𝚖ış 𝚔𝚒𝚖𝚒 𝚐ö𝚛ü𝚗ə𝚛, 𝚊𝚖𝚖𝚊 𝚑𝚎ç 𝚗ə ə𝚟𝚟ə𝚕𝚔𝚒 𝚝ə𝚔 𝚘𝚕𝚖𝚊𝚣. 𝙾 𝚚ə𝚕𝚋ə 𝚑𝚎ç 𝚋𝚒𝚛 𝚏ə𝚜𝚒𝚕 𝚋𝚊ş 𝚟𝚞𝚛𝚖𝚊𝚣. 𝙽ə 𝚋𝚊𝚑𝚊𝚛ı 𝚐ə𝚝𝚒𝚛ə𝚌ə𝚔 𝚚ışı 𝚘𝚕𝚊𝚛, 𝚗ə 𝚍ə 𝚚𝚊𝚛𝚊𝚗𝚕ığı𝚗 𝚊𝚢𝚍ı𝚗𝚕𝚊𝚍𝚊𝚌𝚊𝚚 𝚐ü𝚗əş𝚒..."

Məlumat Saytda şərhləri oxumaq, şərh yazmaq, xəbər göndərmək üçün QEYDİYYATDAN keçməyiniz lazımdır.

Bəyən Sevgi Gülüş Şok Üzgün Əsəbi
58 65 71 80 79 52

Oxşar xəbərlər Digər trend xəbərləri

Məlumat Saytda şərhləri oxumaq, şərh yazmaq, xəbər göndərmək üçün QEYDİYYATDAN keçməyiniz lazımdır.

Məlumat Hörmətli Qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.