Milyonlarla yaralı ürək
Milyonlarla sevinc, kədər göz yaşı
Milyonlarla oxunmuş ƏSGƏRİ QORU duarlı

Məkanınız cənnət olsun, Vətən oğulları.
Rahat yatın. ŞƏHİDLƏR ÖLMƏZ.